طراحی و مهندسی

شرکت سینا بنای سترگ با ترکیبی از مهارت مهندسی، محیط زیستی و اقتصادی تمامی بخشهای مورد نیاز جهت انجام کلیه امور مهندسی و طراحی پروژه های صنعت نفت و گاز را دارا میباشد. هر پروژه منحصر به فرد بوده و نیازهای خاصی را برای مشتری، کسب و کار و کشور دارد. بطور کلی یک برنامه ریزی موفق، حاصل یک فرآیند مهندسی و طراحی مناسب در کنار هماهنگیهای لازم، بین بخشهای مختلف مهندسی میباشد.

سینا بنای سترگ خدمات زیر را در زمیه مهندسی ارایه میدهد:
-طراحی پایه
-FEED
-طراحی تفصیلی
-مشاوره مدیریت پروژه

برگشت به بالا