مشاوره و تهیه مدارک فنی و مهندسی خرید سیستم جداسازی هوا و تولید اکسیژن
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان مدت قرارداد: 14 ماه توضیحات: شرکت سینا بنای سترگ در این پروژه، اجرای طراحی و مهندسی پایه، تفصیلی، مهندسی خرید، تهیه و بررسی MANUAL ها و FINAL BOOK ها را عهده دار میباشد.
Read More
0 Comments
Posted By : Date : |
کارفرما: هیرسا پلیمر سهند مدت قرارداد: 12 ماه
Read More
0 Comments
طراحی مهندسی پایه جهت ارتقا ظرفیت بارگیری انتقال نفت خام بهرگان از طریق گوی شناور-SPM
Posted By : Date : |
کارفرما:  شرکت نفت فلات قاره مدت قرارداد:  12 ماه توضیحات: جهت ارتقاء ظرفیت بارگیری ترمینال انتقال نفت منطقه بهرگان از طریق گوی شناور، انجام امور مهندسی پایه بر عهده این شرکت بوده است.
Read More
0 Comments
طراحی مهندسی ایستگاه تقلیل فشار و خطوط گاز طبیعی مجتمع فولاد نیریزCGS
Posted By : Date : |
کارفرما: فولاد غدیر نیریز مدت قرارداد: 6 ماه
Read More
0 Comments
طراحی پایه و تهیه Feed Plan   افزایش ظرفیت انبار نفت قم
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی مدت قرارداد: 6 ماه توضیحات: جهت افزایش ظرفيت انبار نفت قم از 70 ميليون ليتر به 170 ميليون ليتر، 3 مخزن جدید میبایست احداث میگردید. شرکت سینا بنای سترگ مراحل طراحی پایه و تهیه Feed Plan این پروژه را عهده دار بوده است.
Read More
0 Comments
طراحی و مهندسی خرید ارتقا سیستم پسابهای بهداشتی مناطق عملیاتی
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره مدت قرارداد:  12 ماه توضیحات: با هدف ارتقای سطح بهداشت، محیط زیست و ایمنی مناطق عملیاتی، طراحی و  انجام امور مهندسی خرید این پروژه توسط شرکت سینا بنا انجام پذیرفت.
Read More
0 Comments
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مدت قرارداد:  8 ماه توضیحات: جهت نوسازی و بروزسازی ایستگاه تلمبه خانه گوره ث در  بوشهر،  شرکت سینا بنای سترگ انجام امور مربوط به مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز برای این نوسازی را عهده دار بوده است.
Read More
0 Comments
طراحی جهت بهبود سیستم تفکیک کننده های تولید و تست سکوهای ابوذر و بهرگانسر
Posted By : Date : |
خدمات مهندسی پروژه بهبود سیستم تفکیک کننده های تولید و تست سکوهای ابوذر و بهرگانسر و سیستم Sand Management سکوها
Read More
0 Comments
طراحی و مهندسی خرید سیستم جدید تزریق آب به چاه نفت جزیره سیری
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران  (IOOC) مدت قرارداد:  12ماه توضیحات: این پروژه شامل طراحی و مهندسی خرید سیستم جدید ۱۲۰،۰۰۰ بشکه ای تزریق آب به چاه‌های حوزه نفتی لاوان واقع در جزیره سیری در خلیج فارس بوده است. این پروژه در مرحله طراحی در برگیرنده کلیه دیسیپلین‌های مهندسی شامل، فرآیند، مکانیک، برق، ابزار دقیق و کنترل، لوله کشی، سیویل و سازه، معماری، تأسیسات، ایمنی و دریا بوده است. در مرحله مهندسی خرید با توجه به سیستم فرآیندی عمده فعالیت‌های این بخش شامل تجهیزات مکانیکی از قبیل، پمپ‌های آبگیری، فیلتراسیون، برج…
Read More
0 Comments
طراحی و مهندسی خرید سکوی سرچاهی S1 و خط لوله و کابل زیردریایی بین S1 و مجتمع سلمان
Posted By : Date : |
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران  (IOOC) مدت قرارداد:  16ماه توضیحات: این پروژه شامل کلیه عملیات طراحی مهندسی و مهندسی خرید سکوی سرچاهی ,S1خطوط لوله و کابل زیردریایی بین سکوی S1 و مجتمع سلمان  بوده است.
Read More
0 Comments
1 2