چشم انداز

 ما درسینا بنای سترگ ، نقش آفرینی در توسعه پایدار کشور، مشارکت در پروژه های عمرانی بزرگ، دستیابی به موقعیت عالی در خصوص حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و کسب اعتبار و تلاش، جهت ورود به بازار منطقه در کنار تعهد به ایفای نقش موثر در بازار داخلی میباشد.
این مجموعه با نگاهی عمیق و تاریخی، انسان و منابع انسانی را به عنوان با ارزشترین و اصلی ترین سرمایه سیستمی خود دانسته و اولویت های راهبردی خود را براساس آن پایه ریزی کرده است و تلاش می کند با استفاده از نیروی جوان و خلاق در کنار کارشناسان با تجربه و کاردان، با ایجاد مشارکت و کارگروهی به توانمند سازی نیروی متخصص پرداخته و با استفاده از آخرین دستاوردهای صنعتی و مدیریتی، یکی از پیمانکاران صاحب نام و موفق صنعت نفت و گاز باشد. لذا بطور مداوم برای تعالی در این زمینه ، با ایجاد انگیزه قوی و تعهد و مدیریت دانش و توسعه،تلاش میکند

0 Comments