تامین تجهیزات ابزار دقیق و برق (شامل NGR، PSV ،Senior orifice ، Corrosion Coupon ) پروژه گسترش مجموعه فراساحل هندیجان

کارفرما: شرکت ایزوایکو

مدت قرارداد : 2.5 ماه

در این پروژه تامین وتجهیزات ابزار دقیق و برق شامل NGR، PSV ،Senior orifice  ، Corrosion Coupon  در پروژه گسترش مجموعه فراساحل هندیجان مربوط به شرکت نفت فلات قاره ایران ، برعهده شرکت سینابنای سترگ می باشد.

کلیه تجهیزات ابزار دقیق از برندهای معتبر اروپایی غربی و کانادایی تامین و تحویل گردیدند.