خدمات

شرکت سینا بنای سترگ به مشتریان خود خدمات مهندسی، اجرا و مدیریت طرح را ارایه داده و بصورت حرفه ای ، تمامی این خدمات را مدیریت میکند. بخش نفت و گاز سینا بنا در چارچوب خدمات مهندسی، مهندسی خرید و تدارکات کالا، ساخت و راه اندازی و مدیریت طرح
فعالیتهای خود را به زمینه های زیر اختصاص داده است:
* پالایشگاه نفت و گاز
* واحدهای تزریق آب و گاز
* طراحی تجهیزات سطح الارضی نفت و گاز
* ایستگاههای تقویت فشار گاز
* مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی
* خطوط لوله انتقال نفت، گاز و فرآورده
* سکوهای سرچاهی دریایی
* تجهیزات صادرات نفت خام

خدمات ارایه شده برای رفع نیازهای منحصر به فرد مشتریان در طول عمر پروژه به شرح زیر میباشد:

مهندسی /خرید /ساخت /مدیریت طرح

تامین کالا

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

نصب و اجرا

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر