پروژه های طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی خرید سکوی سرچاهی S1 و خط لوله و کابل زیردریایی بین S1 و مجتمع سلمان

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید پروژه واحد جداسازی هوای فولاد سیرجان

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی جهت بهبود سیستم تفکیک کننده های تولید و تست سکوهای ابوذر و بهرگانسر

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

انجام مهندسی خرید بازسازی و نوسازی ایستگاه پمپ خانه گوره – ث

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی مهندسی ایستگاه تقلیل فشار و خطوط گاز طبیعی مجتمع فولاد نیریزCGS

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی مهندسی پایه جهت ارتقا ظرفیت بارگیری انتقال نفت خام بهرگان از طریق گوی شناور-SPM

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید سیستم جدید تزریق آب به چاه نفت جزیره سیری

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

انجام طراحی پایه و تهیهFeed Plan افزایش ظرفیت انبار نفت قم

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

Feed package & PDP & EPC contract for PP&PDH unit

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید ارتقا سیستم پسابهای بهداشتی مناطق عملیاتی

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید پروژه احداث واحد اکسیژن فولاد آلیاژی یزد 1

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید پروژه واحد انتقال گازهای نیتروژن و اکسیژن به واحد احیا فولاد سیرجان

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید خطوط لوله و تاسیسات جمع آوری گازهای ترش

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

مدیریت طرح عملیات اجرا و نصب و راه اندازی واحد اکسیژن فولاد زاگرس اندیمشک

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

ارائه خدمات مهندسی جهت تهیه instrument data sheet پروژه الفین کیان

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی و مهندسی خرید خط لوله جمع آوری گازهای همراه و انتقال به پالایشگاه گاز بیدبلند

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

طراحی، مهندسی خرید احداث فولاد زاگرس اندیمشک

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر