پروژه های نصب و اجرا

مشاوره و تهیه مدارک فنی و مهندسی خرید سیستم جداسازی هوا و تولید اکسیژن

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی ونصب تجهیزات برق و ابزاردقیق هوا

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

اجرای عملیات برق طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان – فاز 56

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

اجرای عملیات برق، ابزار دقیق و مخابرات پروژه فاز اول پالایشگاه نفت سنگین قشم

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر
برگشت به بالا