پروژه های نصب و اجرا

اجرای عملیات برق، ابزار دقیق و مخابرات پروژه فاز اول پالایشگاه نفت سنگین قشم

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

2- اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و مخابرات پروژه ساخت ترمینال نفتی قشم

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

اجرای عملیات برق طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان – واحد 52

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی و نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق واحد اکسیژن فولاد قائنات

ورود به صفحه مربوط به پروژه

برای مشاهده جزئیات پروژه، به اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشتر