طراحی و مهندسی خرید سیستم جدید تزریق آب به چاه نفت جزیره سیری

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران  (IOOC)

مدت قرارداد:  ۱۲ماه

توضیحات: این پروژه شامل طراحی و مهندسی خرید سیستم جدید ۱۲۰،۰۰۰ بشکه ای تزریق آب به چاه‌های حوزه نفتی لاوان واقع در جزیره سیری در خلیج فارس بوده است. این پروژه در مرحله طراحی در برگیرنده کلیه دیسیپلین‌های مهندسی شامل، فرآیند، مکانیک، برق، ابزار دقیق و کنترل، لوله کشی، سیویل و سازه، معماری، تأسیسات، ایمنی و دریا بوده است. در مرحله مهندسی خرید با توجه به سیستم فرآیندی عمده فعالیت‌های این بخش شامل تجهیزات مکانیکی از قبیل، پمپ‌های آبگیری، فیلتراسیون، برج هوازا، تزریقات مواد شیمیایی و توربو پمپ‌های با فشار بالا بوده است.