خط مشی ها و ارزش ها

تعهد به ارایه خدمات مهندسی و مشاوره بر اساس استانداردهای بین المللی در جهت برآورده کردن خواسته های مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن، بهبود مستمر فرآیندهای سیستم با تلاش در جهت جلب و افزایش رضایت مشتریان از طریق درک نیاز و انتظارات آنان، همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی در کنار تلاش برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از انرژی و آب و هوا چیزی است که ما را هدایت کرده و به ما این امکان را داده است که کارمان را باور کنیم. در شرکت سینا بنا کلیه کارکنان نسبت به کارهای خود احساس مسوولیت کرده و کاملا درک کرده اند که اطمینان، یک پیش شرط برای ایجاد روابط پایدار با مشتری بوده و تعهدات مربوط به پروژه، کیفیت خدمات و زمان بندی بسیار مهم است.